YDELSER


Holdtræning hos A2 Fysioterapi og Træning:

Vi sigter på at hjælpe den enkelte i gang med relevant superviseret træning uanset hvilken skade det drejer sig om i bevægeapparatet. Der vil på vores hold være patienter med forskellige diagnoser, da vi vurderer, at det er med til at give holdtræningen en bedre dynamik.